نوشته شده توسط مهندس معصومی بدون دسته بندی

بهترین تیپ ۲۰۶ کدام است؟؟؟

بهترین تیپ ۲۰۶ کدام است ؟؟؟به طور کلی ۱۲ مدل پژوی ۲۰۶ در بازار ایران وجود دارد که شش مدل آن، مربوط به گروه هاچ بک ها، چهار مدل آن مربوط به گروه صندوقدارها و دو مدل دیگر نیز مربوط به خانواده ۲۰۷ می‌باشد. صرف نظر از اینکه تیپ های یک، سه ، چهار و شش