روغن مناسب گیربکس H30Cross

نوشته شده توسط:

مهندس معصومی

روغن گیربکس اتوماتیک آیسین اچ سی کراس

 

با توجه به نوع گیربکس نصب شده بر روی خودروی اچ سی کراس که ساخت کمپانی آیسین ژاپن می باشد.

بهترین روغن پیشنهادی روغن آیسین است که با توجه به نوع گیربکس که گیربکس چهار سرعته می باشد بهترین فرمول پیشنهادی +AFW است.

حجم روغن گیربکس اتوماتیک اچ سی کراس

 

گنجایش روغن گیربکس اچ سی کراس به طور کلی6لیتر است و اگر به صورت دستی تعویض روغن گردد 3.5لیتر روغن نیاز است که به هیچ عنوان تعویض به صورت دستی پیشنهاد نمی شود و این به دلیل مخلوط شدن روغن قدیمی و جدید است.

شیوه ی پیشنهادی تنها استفاده از دستگاه ساکشن گیربکس اتوماتیک است که با توجه به مکانیسم عملکردی آن که بسیار شبیه به دیالیز خون است و عمل تعویض و تزریق روغن را در زمان روشن بودن موتور و در جریان بودن روغن در گیربکس اتوماتیک انجام می دهد.باعث تخلیه کامل روغن از گیربکس اتوماتیک و در نتیجه نرمی در تعویض دنده ها ،افزایش شتاب خودرو،پائین آمدن مصرف سوخت و همچنین بالا رفتن عمر قطعات گیربکس می شود.(البته نوع دستگاه ساکشن هم بسیار مهم است که باید توجه ویژه ای با آن شود)

با توجه به توضیحات بالا جهت تعویض روغن گیربکس اتوماتیک اچ  سی کراس با دستگاه ساکشن 7لیتر روغن نیاز است که یک لیتر اضافه جهت شستشو در گیربکس استفاده شده و در انتها از گیربکس خارج شده و به مخزن قدیمی دستگاه می رود.

 

بهترین زمان تعویض روغن گیربکس اتوماتیک اچ سی کراس

 

با توجه به مراجعات و بررسی کیفیت روغن گیربکسی که کمپانی سازنده از آن استفاده می کند بهترین زمان جهت تعویض روغن گیربکس اتوماتیک اچ سی کراس در کیلومتر 40.000است.