تعویض روغن گیربکس اتوماتیک 206 ، بهترین نوع تعویض روغن گیربکس اتوماتیک 206، گنجایش روغن گیربکس اتوماتیک AL4 نصب شده بر روی خودروهای 206 ،207، مگان ،407، ال نود، رنو داستر 6 (شش) لیتر می باشد.