آخرین مطالب در این مرکز تخصصی

گیربکس تیپ ترونیک چیست ؟
گیربکس تیپ ترونیک چیست ؟ تیپ ترونیک و شیفت ترونیک نوع خاصی از جعبه دنده‌ها به شمار نمی‌روند، بلکه به عنوان یک تکنولوژی و امکان ویژه برای تعویض دنده‌ها شناخته می‌شوند. به گزارش سایت خودرو ، اصطلاح “منومتیک” (manumatic) ترکیبی از دو

گیربکس تیپ ترونیک چیست ؟

مهندس معصومی