آخرین مطالب در این مرکز تخصصی

تعویض روغن گیربکس اتوماتیک ساینا
تعویض روغن گیربکس اتوماتیک ساینا یکی از دغدغه های مشتریتن بیمارستان خودرو میباشد. لذا بهتر با این گیربکس بیشتر آشنا شویم. گیربکس 4سرعته نصب شده بر روی خودروی ساینا اتوماتیک از نوع CVT است. گیربکس های CVT در خودروهای موجود…

تعویض روغن گیربکس اتوماتیک ساینا

مهندس معصومی