نوشته شده توسط مهندس معصومی نقد و بررسی خودرو

معنی حروف دنده‌ اتوماتیک چیست ؟

معنی حروف روی دسته دنده‌ اتوماتیک
نحوه استفاده از گیربکس اتوماتیک و تیپ ترونیک با توجه به معنی حروف دسته دنده اتوماتیک به شرح زیر می باشد :P (پارک) :انتخاب این دنده شافت خروجی گیربکس را به طور مکانیکی قفل میکند و از حرکت اتومبیل جلوگیری میکند .