آخرین مطالب در این مرکز تخصصی

پدال شیفتر یا دنده پشت فرمان چیست ؟
پدال شیفتر یا دنده پشت فرمان چیست ؟ در گذشته نه چندان دور راننده برای تعویض دنده باید از کلاچ و اهرم تعبیه شده در کنار فرمان یا کنسول میانی استفاده می کرد، اما با ظهور گیربکس های خودکار و

پدال شیفتر یا دنده پشت فرمان چیست ؟

مهندس معصومی