نوشته شده توسط مهندس معصومی تعمیر خودرو

علت لرزش فرمان خودرو در هنگام ترمز گرفتن چیست؟

علت لرزش فرمان خودرو
علت لرزش فرمان خودرو در هنگام ترمز گرفتن چیست ؟ شاید برایتان این مشکل پیش آمده باشد که در زمان رانندگی با خودرو خود، ناگهان در هنگام ترمز گرفتن فرمان شروع به لرزش شدید کند. اولین فکری که به ذهن…