نوشته شده توسط مهندس معصومی دسته‌بندی نشده

تعویض روغن گیربکس اتوماتیک۲۰۷

تعویض روغن گیربکس اپتیما09120727242

اشتباه رایج در تعویض روغن گیربکس اتوماتیک ۲۰۶
نحوه تعویض روغن گیربکس اتوماتیک

روغن گیربکس اتوماتیک به دو شیوه ی دستی و به وسیله ی دستگاه قابل تعویض است.در تعویض روغن دستی تنها نیمی از روغن موجود در گیربکس تخلیه شده و نیمی دیگر در بلوک هیدرولیکی و توربین باقی می ماند