آخرین مطالب در این مرکز تخصصی

روغن مناسب گیربکس H30Cross
روغن گیربکس اتوماتیک آیسین اچ سی کراس با توجه به نوع گیربکس نصب شده بر روی خودروی اچ سی کراس که ساخت کمپانی آیسین ژاپن می باشد. بهترین روغن پیشنهادی روغن آیسین است که با توجه به نوع گیربکس…

روغن مناسب گیربکس H30Cross

مهندس معصومی