نوشته شده توسط مهندس معصومی تعمیر موتور خودرو

چرا خودرو در هوای سرد بد روشن می شود ؟

چرا خودرو در هوای سرد بد روشن می شود
خودرو در هوای سرد بد روشن می شود چرا خودرو در هوای سرد بد روشن می شود ؟ خودرو در هوای سرد بد روشن می شود ! برای جلوگیری از مشکل بد روشن شدن خودرو در صبح های سرد بهتر…