آخرین مطالب در این مرکز تخصصی

تعمیر کاتالیزور
تعمیر کاتالیزور انواع خودرو تعمیر کاتالیزور ، کاتالیزور یا همان مبدل کاتالیست، قطعه‌ای است که در مسیر سیستم اگزوز قرار می‌گیرد و توانایی این را دارد که تا 90 درصد گاز‌های سمی خارج شده از پیشرانه اتومبیل‌ها را به گاز‌های غیر

تعمیر کاتالیزور

مهندس معصومی