نوشته شده توسط مهندس معصومی تعمیر گیربکس اتوماتیک

تعمیر گیربکس 206 اتوماتیک

تعمیر گیربکس 206 اتوماتیک
ظاهر شدن آلارم چشمک زنS&*(اسنو و اسپرت)و قرار گرفتن خودرو در دنده اضطراری(دنده3) و عدم تعویض دنده*عدم شتاب اولیه به نحوی که خودرو از یک رمپ یا سرعت گیر به سختی بالا می رود.