نوشته شده توسط مهندس معصومی تعمیر خودرو

تعمیر تسمه تایم هیوندا کیا

تعمیر تسمه تایم
تعمیر و تعویض تسمه تایم هیوندا و کیا   تعمیر تسمه تایم ، یکی از روشهای انتقال قدرت از میل لنگ به میل سوپاپ و در نتیجه حرکت سوپاپ ها،استفاده از تسمه تایم به عنوان عامل انتقال نیرو و حرکت…
نوشته شده توسط مهندس معصومی تعمیر گیربکس اتوماتیک

قفل کردن گیربکس اتوماتیک درحالت پارک

قفل کردن گیربکس اتوماتیک
علت قفل کردن گیربکس های اتوماتیک در حالت پارک یا P قفل کردن گیربکس اتوماتیک ، برای جلوگیری از قفل کردن گیربکس اتوماتیک در حالت پارک قبل از توقف کامل خودرو، حالت P (پارک) را درگیر نکنید. قفل کردن گیربکس…