آخرین مطالب در این مرکز تخصصی

کلاچ دوبل یا دوال کلاچ
کلاچ دوبل یا دوال کلاچ چیست ؟ کلاچ دوبل یا دوال کلاچ ، بیشتر افراد با دو نوع گیربکس مرسوم خودروها آشنایی دارند؛ گیربکس دستی و اتوماتیک. همانطور که از نام آن ها مشخص است، در نوع دستی راننده با

کلاچ دوبل یا دوال کلاچ

مهندس معصومی