آخرین مطالب در این مرکز تخصصی

کلاچ دوبل یا دوال کلاچ یا DCT
کلاچ دوبل یا دوال کلاچ یا DCT چیست؟ بیشتر افراد با دو نوع گیربکس مرسوم دستی و اتوماتیک در خودرو آشنایی دارند، اما گیربکس DCT دو کلاچ از چه نوعی است؟ چطور کار می‌کند و اجزای آن چیست؟ برای آشنایی بهتر با DCT همراه بیمارستان خودرو باشید.

کلاچ دوبل یا دوال کلاچ یا DCT

مهندس معصومی