آخرین مطالب در این مرکز تخصصی

هنگام خرید 206 اتوماتیک به چه نکاتی دقت کنیم
هنگام خرید 206 اتوماتیک به چه نکاتی دقت کنیم ؟ هنگام خرید 206 اتوماتیک به چه نکاتی دقت کنیم ؟ پارسال بود که یه 206اتوماتیک مدل 88 با 80.000 کیلومتر کارکرد برای دخترم خریداری کردم.وقتی برای خرید خودرو مراجعه…

هنگام خرید 206 اتوماتیک به چه نکاتی دقت کنیم

مهندس معصومی
خرید خودرو 03 بهمن 1400