نوشته شده توسط مهندس معصومی تعمیر خودرو

وقتی ماشینم جوش آورد چه کار کنیم ؟

وقتی ماشینم جوش آورد چه کار کنیم
همه ی ما به نقشی که مایع خنک کننده  در سیکل خنک کاری موتور ایفا می کند آگاهیم،لذا باید همیشه از کافی بودن حجم مایع موجود در رادیاتور و موتور خودرو اطمینان حاصل کنیم.