آخرین مطالب در این مرکز تخصصی

وقتی ماشینم جوش آورد چه کار کنیم ؟
همه ی ما به نقشی که مایع خنک کننده در سیکل خنک کاری موتور ایفا می کند آگاهیم،لذا باید همیشه از کافی بودن حجم مایع موجود در رادیاتور و موتور خودرو اطمینان حاصل کنیم.

وقتی ماشینم جوش آورد چه کار کنیم ؟

مهندس معصومی
تعمیر خودرو 03 بهمن 1400