برق و الکترونیک خودرو

برق و الکترونیک خودرو

برق و الکترونیک خودرو

ارائه انواع خدمات مرتبط با برق و الکترونیک خودروهای وارداتی

عیب یابی تخصصی با استفاده از دستگاه های روز دنیا جی اسکن۲و جی اسکن تب

تعمیر دینام

تعمیر استارت

تعمیر کولر و رفع نشتی و عیب یابی سیستم کولر

تعویض صافی بنزین،سرویس و شستشوی انژکتور و دریچه گاز انواع خودروهای وارداتی

تعمیر رادار

تعمیرات تخصصی ECU